Saturday, August 6, 2011

Siguradong Mapapa-isip Ka Dito


Halimbawa ay nag-aabang ka ng bus. Hindi ka nakasakay dahil lumampas ito. Nasambit mo, "Sayang!" Please translate "sayang" to English.

Pahamak na Utot

Make Your Own Gelato


As of this posting, I haven't tried making this, but it seems very easy to make home-made gelato with this recipe.  Right click the link below and open in another window to view the recipe.

This May Happen to You if You Are too Stressed at Work

Ito ang Tamang Pagtataray


Pag nahulog ka sa hagdan at pinagtinginan ka ng lahat, magsungit ka at sabihin mo: ANO BA'NG PAKIALAM NIYO KUNG GANOON ANG GUSTO KO'NG PAGBABA?