Saturday, August 6, 2011

Siguradong Mapapa-isip Ka Dito


Halimbawa ay nag-aabang ka ng bus. Hindi ka nakasakay dahil lumampas ito. Nasambit mo, "Sayang!" Please translate "sayang" to English.

No comments:

Post a Comment