Saturday, August 6, 2011

Ito ang Tamang Pagtataray


Pag nahulog ka sa hagdan at pinagtinginan ka ng lahat, magsungit ka at sabihin mo: ANO BA'NG PAKIALAM NIYO KUNG GANOON ANG GUSTO KO'NG PAGBABA?

No comments:

Post a Comment