Wednesday, July 27, 2011

Anomalies


Ang kakapal ng mga hinayupak na kasangkot sa mga anomalya na ito.  Kung ganito karami ang mga publicized na anomalya, gaano pa karami ang hindi nabubulgar? 

Quote 6

People will hate you, rate you, shake you and break you. But how strong you stand is what makes you. - Unknown

Quote 5

"While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about." ~Angela Schwindt