Monday, August 8, 2011

Mag-Ingat sa Pagsakay ng Jeepney


Isang gabi,
Sumakay ako ng jeepney,
Lahat ng pasahero nakatingin sa akin, walang umiimik... 

Sinubukan kong magbayad, 
Pero di nila inaabot ang pera ko.

Kinilabutan ako nang may isang matanda na bumulong sa akin...
Ang sabi niya, "Iho, hindi ka na dapat pumarito.  Umalis ka na hangga't kaya mo pa!"

Napalunok ako, kinakabahan...
At nagtanong na, "Ano po ang ibig ninyong sabihin?"

"Inarkila na kasi namin ito."