Tuesday, October 18, 2011

How Less Is More

I can identify with the first part of this video.  I have travelled with boxes that are filled with stuff that I have already forgotten about.  It's time to edit ruthlessly. 

Disturbing Videos

May napanood na naman ako'ng very disturbing video.  Ito yung video ng two-year-old na nasagasaan sa China, at hindi man lang tinulungan ng mga dumadaan.  Kung madali ka maapektuhan negatively ng ganitong klaseng panoorin, huwag mo na i-click yung "play" button pag nakita mo ito.  At sa iba naman, bago niyo i-post ang mga ganitong klaseng video, itanong niyo muna sa sarili niyo kung bakit niyo ito ipo-post.  Ano ang purpose niyo?  Oo, kasalanan ko kung bakit ko napanood ito.  Kasi, I willfully did it.  Pinanood ko.  I am writing this not for my sake but for the sake of others.  Ano ang mabuting idudulot ng pag-post ng ganitong klaseng video?  Awareness?  So, pag aware ka, ano na?  Call to action?  Sige, mauna ka.  Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon?  I want to know, ano ang positive na maidudulot ng ganitong video.  Please, enlighten me. - Rence

Pa-Kiss

BF: *nagda-drive* Love, pa-kiss naman, o.
GF:  Ano ka? Nagda-drive ka, e.  Baka mabangga tayo.  Ako na lang ki-kiss sa iyo.
BF:  Sige.
GF:  Eh...pikit ka muna.