Sunday, November 13, 2011

Sampalan

Tingnan sa ibaba ang mga maaaring dahilan kung bakit nila ginawa ito:


1.  isa itong uri ng therapy.
2.  inagaw nila ang bf ng isa't isa, at pareho nilang nabuking.
3.  practice ito para sa audition bilang kontrabida sa telenovela.
4.  binayaran sila para gawin ito.
5.  meron silang aawayin.  Warm up lang ito.
6.  bored lang sila, tapos nag-isip ng magagawa:  "Tara, magsampalan tayo."

May naisip ka pang dahilan?  Comment na.

No comments:

Post a Comment