Sunday, November 13, 2011

Repost: Bawal Daw Mag-Kodakan sa Monumento ni Rizal - HALLER!!!

Dapat piniktyuran din nila yung guard na nagbawal sa kanila. At kung sino man ang may pakana ng pagbabawal na iyan, dapat ikalat ang kanyang litrato sa pahayagan, sa internet, sa TV, at kung saan pa. Tingnan natin kung di siya umani ng katakut-takot na mura mula sa sambayanang Pilipino.


1 comment: