Saturday, October 1, 2011

Old Lady And Air Bag

Nagulat yung matanda sa 0:13 kaya gumanti. Yabang kasi ng may car. Hehehe.

No comments:

Post a Comment