Saturday, October 1, 2011

Fashion Victim

Hindi por que uso e bagay na sa iyo.  Don't be a fashion victim.

No comments:

Post a Comment