Tuesday, October 18, 2011

Pa-Kiss

BF: *nagda-drive* Love, pa-kiss naman, o.
GF:  Ano ka? Nagda-drive ka, e.  Baka mabangga tayo.  Ako na lang ki-kiss sa iyo.
BF:  Sige.
GF:  Eh...pikit ka muna.

No comments:

Post a Comment