Wednesday, July 27, 2011

Anomalies


Ang kakapal ng mga hinayupak na kasangkot sa mga anomalya na ito.  Kung ganito karami ang mga publicized na anomalya, gaano pa karami ang hindi nabubulgar? 

No comments:

Post a Comment