Wednesday, August 24, 2011

Bibong Bata


Pangarap ng bata: maging politician sa Pilipinas.

No comments:

Post a Comment